NỀN TẢNG GIÁM SÁT,
ĐIỀU KHIẾN TỪ XA
HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI
CỦA NGƯỜI VIỆT

Với đa dạng các tính năng giúp người dùng dễ dàng giám sát, quản lý cơ sở dữ liệu và điều khiển từ xa hệ thống điện mặt trời.

Liên hệ ngay để nhận tư vấn về nền tảng

    Download App

    Give us a call or fill in the form below to start a 30 days free trial.