GIẢI PHÁP DÀNH CHO
HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI

Sản phẩm có các chức năng tùy chỉnh nhằm giúp tối ưu giao diện, đáp ứng nhu cầu truy cập theo từng người dùng khác nhau.

Giải pháp giúp quản lý :

1. Năng suất hệ thống:

Giúp chủ đầu tư dễ dàng nắm bắt nhanh các chỉ số quan trọng như sản lượng điện tạo ra, tỷ lệ hiệu suất (Performance Ratio - PR)... của hệ thống.

2. Lợi nhuận đến từ hệ thống

Giúp chủ đầu tư cập nhật nhanh chóng doanh thu từ hệ thống cũng như độ sẵn sàng của hệ thống (Availability) nhằm kiểm soát được độ ổn định của dự án điện mặt trời trong suốt quá trình vận hành.

3. Báo cáo thống kê khả năng vận hành của hệ thống

Chủ đầu tư có thể chủ động tải về báo cáo tình hình vận hành của hệ thống trong tháng với dữ liệu chính xác tuyệt đối và được cập nhật theo thời gian thực.

Nền tảng còn tự động cảnh báo khi các chỉ số không đảm bảo theo cam kết của nhà thầu, từ đó giúp chủ đầu tư tìm cách cải thiện kịp thời.

Liên hệ ngay để nhận tư vấn về nền tảng

    Download App

    Give us a call or fill in the form below to start a 30 days free trial.